vizija

Na Gimnaziji Poljane spodbujamo vedoželjnost in iskrivost. Želimo, da poljanec prepozna znanje kot vrednoto, je sposoben aktivnega učenja in kritičnega presojanja, pridobljeno pa odgovorno uporablja za delovanje v družbi. Gradimo šolo, ki temelji na sodelovanju, povezovanju, solidarnosti, hkrati pa omogoča izražanje individualnosti ter sprejema drugačnost. Dijaki in zaposleni skupaj razvijamo odgovoren odnos do sebe, soljudi in okolja. Želimo biti ustvarjalni in odprti v svet.

 

Pozitivna vez med znanjem, znanostjo in humanostjo pelje prek Poljan do poljan.