Šolski koledar

RODITELJSKI SESTANKI

1. rod. sest. za starše dijakov 1. letnika: 2. sept. 2015
1. rod. sest. za starše dijakov 2., 3. in 4. letnika: 22. – 24. sept. 2015
2. roditeljski sestanek: 25. – 27. jan. 2016
3. roditeljski sestanek 29. – 31. mar. 2016

 

ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV

25. maj ~ predmetni izpit za 4. letnik
30. jun. – 5. jul. ~ spomladanski popravni rok
17. avg. – 23. avg. ~ jesenski popravni rok

 

PROSTI DNEVI IN POČITNICE

26. okt. – 30. okt. ~ jesenske počitnice
25. dec. – 1. jan. ~ novoletne počitnice
8. feb. ~ Prešernov dan
15. feb. – 19. feb. ~ zimske počitnice
28. mar. ~ velikonočni ponedeljek
27. apr. – 2. maj ~ prvomajske počitnice

 

DELOVNE SOBOTE

13. feb. ~ informativni dan
28. maj ~ matura za 4. letnik
4. jun. ~ matura za 4. letnik
11. jun. ~ matura za 4. letnik

 

KONFERENCE IN DRUGI POMEMBNI DATUMI

25. sept. ~ Poljanfest
11. nov. ~ dan odprtih vrat
23. dec. ~ zaključek pisnih nalog
15. jan. ~ zaključene ocene za prvo ocenjevalno obdobje
19. jan. ~ konferenca
20. jan. ~ športni dan za 3. in 4. letnik
21. jan. ~ športni dan za 1. in 2. Letnik
5. – 8. apr. ~ ekskurzije za 2. letnik
26. apr. ~ zaključek pisnih nalog za 4. letnik
18. maj ~ zaključene ocene za 4. letnik
23. maj ~ razdelitev spričeval za 4. letnik
1. jun. ~ zaključek pisnih nalog za 1., 2. in 3. letnik
16. jun. ~ zaključene ocene za 1., 2. in 3. letnik
24. jun. ~ razdelitev spričeval za 1., 2. in 3. letnik
11. jul. ~ razdelitev maturitetnih spričeval