Prireditve

Smo vsestransko ustvarjalni in to želimo deliti z drugimi …

 

Srečanje z avantgardno umetnostjo, nosilki Marjana Lenasi Lipovšek, Nina Ostan
Kontakt: marjana.lenasi-lipovsek@gimnazija-poljane.com
 nina.ostan@gimnazija-poljane.com;

 

Spominska slovesnost ob spomeniku talcem, v sodelovanju z MOL, nosilka Mateja Pandel
Kontakt. mateja.pandel@gimnazija-poljane.com

 

Božično-novoletni koncert – BNK, nosilka Nataša Žiger, sodelujeta Mateja Jakša Jurkovič in Uroš Bizilj
Kontakt: natasa.ziger@gimnazija-poljane.com
mateja.jaksa-jurkovic@gimnazija-poljane.com

 

Poljanski dijaki za otroke – priprava novoletne otroške predstave za otroke delavcev šole in ljubljanskih vrtcev, nosilki Alenka Arbiter, Mateja Pandel
Kontakt: alenka.arbiter@gimnazija-poljane.com
mateja.pandel@gimnazija-poljane.com

 

Recital ruske avantgarde, nosilke Katarina Torkar Papež, Ines Vozelj Šteharnik, Nina Ostan
Kontakt: katarina.torkar-papez@gimnazija-poljane.com
ines.vozelj-šteharnik@gimnazija-poljane.com
nina.ostan@gimnazija-poljane.com

 

Razred se predstavi, nosilki Katarina Torkar Papež, Nataša Žiger
Kontakt: katarina.torkar-papez@gimnazija-poljane.com,
natasa.ziger@gimnazija-poljane.com

 

Parada tehtnih besed – za sklep izbirnih ur iz retorike, nosilki Katarina Torkar Papež, Darinka Marc
Kontakt: katarina.torkar-papez@gimnazija-poljane.com,
darinka.marc@gimnazija-poljane.com

 

Predavanja o umetnostnih obdobjih (Od srednjega veka do romantike), nosilec Marko Trobevšek
Kontakt: marko.trobevsek@gimnazija-poljane.com

 

Priprava na ustni del mature 2016: Lirika, epika in dramatika na maturi / Zgodovina slovenščine na maturi / Družbenost jezika na maturi, nosilka Katarina Torkar Papež idr. (po dogovoru na aktivu)
Kontakt: katarina.torkar-papez@gimnazija-poljane.com

 

Poljanski glasbeni večer – koncert dijakov, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih šolah (junij), nosilka Mateja Jakša Jurkovič
Kontakt: mateja.jaksa-jurkovic@gimnazija-poljane.com

 

Dvojčka – Teater klasikov bo v slovenščini pripravil gledališko predstavo Dvojčka rimskega komediografa Plavta, nosilca Nataša Homar, Miha Pohar
Kontakt: natasa.homar@gimnazija-poljane.com
miha.pohar@gimnazija-poljane.com

 

Strniša: Žabe. V predstavi bodo nastopali tako dijaki kot učitelji Gimnazije Poljane. Mentor in režija: Katarina Torkar-Papež
Kontakt: katarina.torkar.papez@gimnazija-poljane.com

Uspehi poljanskih ustvarjalcev

1. Sodelovanje in nagrada poljanskih dijakov na Eksperimenti! 2014 – 2. Mednarodnem  trienalu sodobne umetnosti mladih v Talinu, Estonija,  mentorstvo Nina Ostan in Mateja Ocepek

 

  • Sodelujoči dijaki v Estoniji : Eva Smrekar, 3. f, Tisa Žitnik, 4.f, Jan Jeričevič, 4.f  in s skupinskim projektom Novi svetniki (sodobni vitraži)  dijaki 1. letnikov 2013/14.

 

  • Eva Smrekar, 3. f – nagrajena za svojo instalacijo »Poezija je ritmična kreacija lepote v besedah (Edgar Allan Poe)«; v okviru nagrad mladim/prihajajočim umetniškim  talentom z obrazložitvijo uradne žirije »… Estonian Artist Association’s award was given to Eva Smrekar from Slovenia for her installation “Poetry is the rhythmical creation of beauty in words (Edgar Allan Poe)”, praising the professional approach, awareness of the playfulness and poetry of art and the power of the artist to challenge the viewerhttp://www.eksperimenta.net/post/7329/;
prireditveUspehi1

Eva Smrekar: Poetry is the rhythmical creation of beauty in words (Edgar Allan Poe)”  Eksperimenta!14 ! Talin, Estonija, oktober 2014

2. Razstava dijakov Gimnazije Poljane v Galeriji Kapelica, Ljubljana

 

Zadnji teden v decembru so poljanski dijaki še v Sloveniji predstavili projekte, ki so jih predstavili na Eksperimenti 14! V Talinu.

prireditveUspehi3

Eva Smrekar, 3. f: »Poezija je ritmična kreacija lepote v besedah (Edgar Allan Poe)«, Galerija Kapelica, december 2014

prireditveUspehi4

Jan Jeričevič  4. f in Tisa Žitnik 4. f:  Transparentnost, Galerija Kapelica, december 2014

prireditveUspehi5

Jan Sevnik, Tisa Neža Herlec, Lara Reichman: Na štiri oči, Galerija Kapelica, december 2014

Sodelujoči dijaki Gimnazije Poljane : Eva Smrekar,  Jan Jeričevič, Tisa Žitnik, Tisa Neža Herlec, Lara Reichman, Val Sevnik, mentorica: Nina Ostan.

3. Kulturni  bazar  v Cankarjevem domu, najpomembnejša slovenska prireditev kulturno-umetnostne vzgoje, kjer se predstavijo najuspešnejši primeri  in na katero so bili povabljeni dijaki Gimnazije Poljane s projektom – EKSPERIMENTA! 14!

 

Razstava projektov, ki so jo dijaki Gimnazije Poljane predstavili na jesenski Eksperimenti v Talinu,  je bila 18. marca na ogled na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu. Po razstavi je bilo organizirano vodenje.

 

Sodelujoči dijaki Gimnazije Poljane : Eva Smrekar,  Jan Jeričevič, Tisa Žitnik, Tisa Neža Herlec, Lara Reichman, Val Sevnik, mentorica: Nina Ostan.

Naš osnovni cilj je dijakom nuditi kakovostno izobraževanje, z uporabo sodobnih in raznolikih načinov poučevanja. Hkrati posebno pozornost namenjamo številnim dejavnostim, ki bogatijo življenje in delo na šoli.