Osnovni podatki

Naziv: Gimnazija Poljane
Naslov: Strossmayerjeva 1, 1000 Ljubljana

Ravnatelj: Bojan Bogatec Končan
Pomočnici ravnatelja:  Alenka Kunaver
mag. Jasna Plahuta

 

Tajništvo: Nataša Šafran – poslovna sekretarka
Marjeta Habjan – administrator

 

Izobraževanje odraslih: mag. Jasna Plahuta, Nataša Grof

 

Knjižnica: Irena Brilej, Katarina Jesih Šterbenc
Svetovalna služba: Mojca Lorbek, Alenka Šoba
Računovodstvo: Saša Kompan
Referat za dijake: Barbara Dereani

 

Hišnik: Marko Pevulja

Telefonske številke:
Tajništvo: 01 433 73 45
Zbornica: 01 231 94 50
Fax: 01 231 96 50
Izobraževanje odraslih: 01 432 83 27
Knjižnica: 01 231 60 73
Svetovalna služba: 01 432 13 05

 

Ostalo:
Transakcijski račun: 01100-6030698971
Matična številka: 5249619000
Davčna številka: SI79262341

 

Spletna stran: www.gimnazija-poljane.com

Uradne ure:
Tajništvo: 7.30-8.00, 10:30-12:30 in 14:30-15:00
Svetovalna služba: 7.30-14.30
Knjižnica: 7.30-14.45
Referat za dijake: 7.30-15.00

(Zobo)zdravstveno varstvo:

 

Izbrani zdravnik šole je Jona Rakuš, dr. med., spec. ped.  (tel. 01/472 38 18)
Izbrana zobozdravnica šole je Andreja Snoj Keršmanc, dr. dent. med. (tel. 01/200 76 31).