Organi šole

Svet šole

Najvišji organ šole je Svet šole. Sestavljen je iz trinajstih članov (pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev, trije predstavniki ustanovitelja in dva predstavnika dijakov). Predsednik Sveta šole je Srečko Zgaga.

Svet staršev

Za uresničevaje interesa staršev deluje 32-članski Svet staršev. Predsednica Sveta staršev je gospa Maša Bertok Duh. V stik s Svetom staršev lahko stopite preko naslednjega naslova: svet.starsev@gimnazija-poljane.com.

Šolski sklad

Gimnazija Poljane je šola z bogato tradicijo. Ponosni smo na dobro opremljenost šole z učnimi pripomočki in učno tehnologijo ter na dobre delovne pogoje. To nam uspeva tudi s pomočjo sredstev šolskega sklada. Ta deluje že od leta 1997 in od takrat do danes so starši vplačali v sklad preko 500.000 €. Iz sredstev šolskega sklada smo v preteklih letih med drugim financirali: ureditev večnamenske šolske dvorane, nakup individualnih garderobnih omaric za vse dijake, izgradnjo šolske kuhinje, nakup avtomatov za vodo, ureditev šolskega parka in dvorišča (zelenice, poti, postavitev klopi) … Program dela šolskega sklada za vsako šolsko leto sprejema Upravni odbor šolskega sklada. Pričakovan prispevek na vsaki položnici (tri na leto) je 20 €, lahko pa se prispeva več ali manj.

 

Priponka: Sklep o ustanovitvi