Matura

Po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije dijaki opravljajo splošno maturo. Maturo lahko opravljajo v spomladanskem ali jesenskem roku.

 

Matura je sestavljena iz petih maturitetnih izpitov – treh obveznih in dveh izbirnih predmetov. Dva predmeta torej izbere dijak sam iz ponudbe šole. Gimnazija Poljane nudi organizirano pripravo na maturi iz naslednjih predmetov:

– skupni del splošne mature:

 

 • slovenščina
 • matematika
 • tuji jezik (angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina, španščina)

– izbirni del splošne mature:

 

 • tuji jezik (angleščina, francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina, španščina)
 • latinščina
 • biologija
 • filozofija
 • fizika
 • geografija
 • informatika
 • kemija
 • psihologija
 • sociologija
 • umetnostna zgodovina
 • zgodovina

Dijaki izbirajo predmete in ravni predmetov v skladu s Pravilnikom o splošni maturi (Ur. l. RS, št. 29/2008) in Maturitetnim izpitnim katalogom za splošno maturo.

 

Uspehi poljanskih dijakov na maturi (šolsko leto 2014/15):

100 %

Uspeh pojancev na maturi

11 %

Odstotek zlatih maturantov